Logo Movie Park Germany Services GmbH

Colofon

Movie Park Germany Services GmbH

Warner-Allee 1

D-46244 Bottrop-Kirchhellen

Telefoon: +49 (0) 2045 – 899 899

E-Mail (voor vragen over hotelboekingen): info@movieparkholidays.nl

Vermelding Handelsregister:

Movie Park Germany Services GmbH

HRB-4919; Kantongerecht Gelsenkirchen

Directie: Thorsten Backhaus, Yaelle Sophie Biriotti ep Boquet, John Thomas Reilly, Juan Pablo Romero Cuadra

Procuratiehouders: Manuel Proßotowicz, Tim Gabor Stark

Fiscaal nummer: 308/5713/0522

BTW-identificatienr.: DE275060892

Algemene gebruiksvoorwaarden

Op het gebruik van deze website zijn de volgende algemene gebruiksvoorwaarden van Movie Park Germany Services GmbH (hierna te noemen „Movie Park Germany Services“) van toepassing.

Content van de internetpagina's

De informatie op de website kan in principe alleen als algemene oriëntatie worden beschouwd. Hoewel Movie Park Germany Services zich alle inspanningen getroost om foutloze en actuele informatie aan te bieden, is het mogelijk dat de website fouten bevat. Algemene informatie wil zeggen alle gegevens op de website, met uitzondering van gegevens die betrekking hebben op concrete reisdiensten, reissommen, belastingen en overige wettelijk verplichte gegevens. Deze algemene informatie kan op elk moment veranderen en Movie Park Germany Services aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de algemene informatie en het gebruik daarvan door de bezoekers van de website. Movie Park Germany Services behoudt zich het recht voor de internetpagina’s en de inhoud daarvan op enig moment en zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen en te actualiseren.

Gebruik van de website en beschikbaarheid van de website

De website is uitsluitend voor persoonlijk gebruik in het kader van het geldende recht beschikbaar voor de gebruiker, in het bijzonder voor informatie over en voor het boeken van reisdiensten. Movie Park Germany Services behoudt zich het recht voor naar eigen goeddunken elke toegang van gebruikers tot deze website of delen daarvan zonder aankondigen te weigeren en/of de exploitatie van de website zonder aankondiging te staken.

Movie Park Germany Services garandeert geen ononderbroken en foutloze toegang tot de website en ook niet dat, voor zover Movie Park Germany Services niet opzettelijk of uit grove nalatigheid handelt, de website vrij van virussen of andere gevaarlijke componenten is.

Links naar andere internetpagina's

De website bevat hyperlinks die naar internetpagina’s van derden leiden. Movie Park Germany Services heeft geen invloed op de vormgeving en inhoud daarvan en staat derhalve ook geenszins in voor de juistheid, actualiteit, volledigheid en/of inhoud van de daar beschikbaar gestelde informatie.

Auteursrecht en merken

Movie Park Germany Services is de enige eigenaar van het auteursrecht en alle andere beschermende rechten in verband met de website en de inhoud daarvan, tenzij de eigendom van derden (in het bijzonder van merken, logo’s en graphics) specifiek kenbaar is gemaakt.

Movie Park Germany Services is contractueel gerechtigd tot het gebruik van beschermende rechten welke eigendom zijn van derden.

Geen van de elementen van de website mag zonder uitdrukkelijke toestemming van Movie Park Services worden gekopieerd, gereproduceerd, opnieuw gepubliceerd, verstuurd, doorgegeven of gedistribueerd. Meer in het bijzonder ontvangt de gebruiker geen rechten of licenties voor het gebruik van de op de website getoonde merken, logo’s, graphics, sounds, of teksten. Overtredingen vormen een inbreukhandeling, die strafrechtelijk wordt vervolgd.

Online geschillencommissie

De Europese Geschillencommissie biedt een Online geschillen portaal voor klachten van consumenten met betrekking tot e-commerce. Ga voor meer informatie naar: https://ec.europa.eu/consumers/odr

E-mail: disputeresolution@grpr.com